"กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม"

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับ "กว๊านพะเยา"
เดิมเป็นที่ตั้งของ "เมืองภูกามยาว หรือ พยาว" ที่ก่อตั้งในพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมีผู้ปกครองคือ พญางำเมือง ภายหลัง
มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอาณาจักรล้านนา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2520
อำเภอพะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01